Over de auteurs

Bette Westera schrijft al haar hele leven. Haar boeken werden veelvuldig bekroond en haar humor wordt alom geprezen. De verhalen zijn geestig, ontroerend en herkenbaar voor kinderen en volwassenen. Bette’s dochter Naomi Tieman studeerde sociale psychologie en heeft daar veel over te vertellen. Dit is haar debuut!

De schrijfsters ontvingen voor dit boek een Vlag&Wimpel van de Griffeljury 2013